Whistleblower
Whistleblower-system

Velkommen til Vestjysk Banks whistleblower-system, hvor personer med tilknytning til virksomheden kan anmelde alvorlige forhold begået af virksomheden. Endvidere kan ansatte anmelde overtrædelser og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden.
  
De indrapporterede sager undersøges af vestjyskBANKs compliance funktion. Sager vedrørende compliance funktionen, bliver undersøgt af vestjyskBANKs bestyrelsesformand, eventuelt i samarbejde med en ekstern advokat.

Hvad kan anmeldes?
Hvilke forhold skal med?
Besvar spørgsmål
Personer med tilknytning til virksomheden kan anmelde alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Sådanne alvorlige forhold kan f.eks. være bestikkelse, afpresning, underslæb, regnskabsmanipulation mv. Der kan ske anmeldelse om forhold begået af personer med tilknytning til virksomheden. Personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være leverandører eller eksterne rådgivere.

Ansatte kan endvidere anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder ansatte eller bestyrelsesmedlemmer.
 
Andre mindre alvorlige forhold som f.eks. overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik kan ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler. 
Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.
Når du sender anmeldelsen har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed med hensyn til den videre undersøgelse i det omfang den person, der foretager undersøgelsen har behov herfor. 
 
Vi anbefaler, at du stiller dig til rådighed mht. den videre undersøgelse, da undersøgeren måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig.
 
Når du indsender din anmeldelse, får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode. Du bruger disse, når du skal logge ind for at se, om undersøgeren har stillet opklarende spørgsmål.
 
Al kommunikation med undersøgeren foregår naturligvis helt anonymt.